Søknadskriterier

Søknad om støtte fra Hoppsporten Venner – kriterier

Hoppsportens Venner har som et av sine hovedmål å støtte gode prosjekter knyttet til rekruttering og utvikling av norsk hoppsport. Alle klubber med hoppaktivitet har anledning til å søke om støtte til følgende områder:

  • Rekrutteringsaktiviteter til hoppsporten blant barn og ungdom
  • Utstyr til lån/utleie overfor barn og ungdom
  • Enklere oppgraderinger av rekrutteringsbakker

Skriftlig søknad sendes til en av styremedlemmene i Hoppsportens Venner og må omfatte følgende områder:

  • Bakgrunn for å søke om støtte
  • Målsetting med aktiviteten eller prosjektet
  • Plan for gjennomføring
  • Budsjett
  • Finansiering
  • Oppfølging for å sikre kontinuitet

Dersom klubben får støtte fra Hoppsportens Venner, skal aktiviteten/prosjektet avlegge en kortfattet skriftlig rapport etter gjennomføring. I forbindelse med eventuell tildeling vil Hoppsportens Venner fastsette dato for rapportering i samråd med klubben som mottar støtten